Trong hướng dẫn này, chúng tôi sử dụng thuật ngữ “cookie” để chỉ cookie và các công nghệ tương tự khác được đề cập trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu về quyền riêng tư trong giao tiếp điện tử.

Cookie là gì?

Cookie là các tệp văn bản nhỏ, được tạo bởi trang web đã truy cập, chứa dữ liệu. Chúng được lưu trữ trên máy tính của khách truy cập để cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các chức năng khác nhau.

Cả cookie phiên và cookie không phiên đều được sử dụng trên các trang web của chúng tôi.

Cookie phiên được lưu tạm thời trong bộ nhớ máy tính khi khách truy cập đang duyệt trang web. Cookie này sẽ bị xóa khi người dùng đóng trình duyệt web của họ hoặc sau khi một thời gian nhất định trôi qua (có nghĩa là phiên hết hạn).

Cookie không phải phiên vẫn còn trên máy tính của khách truy cập cho đến khi nó bị xóa.

Tại sao chúng tôi sử dụng cookie?

Chúng tôi sử dụng cookie để tìm hiểu thêm về cách khách truy cập tương tác với nội dung của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm khi truy cập trang web của chúng tôi.

Chức năng và nội dung trang web

Chức năng chia sẻ được sử dụng bởi khách truy cập để giới thiệu các trang web và nội dung của chúng tôi trên các mạng xã hội như Facebook và Twitter. Cookie lưu trữ thông tin về cách khách truy cập sử dụng chức năng chia sẻ – mặc dù không phải ở cấp độ cá nhân – để trang web có thể được cải thiện. Nếu bạn không chấp nhận cookie, không có thông tin nào được lưu trữ.

Ví dụ: đối với một số chức năng trong các trang web của chúng tôi, chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp bên thứ ba khi bạn truy cập một trang có video được nhúng từ hoặc liên kết đến YouTube. Các video hoặc liên kết này (và bất kỳ nội dung nào khác từ các nhà cung cấp bên thứ ba) có thể chứa cookie của bên thứ ba và bạn có thể muốn tham khảo chính sách của các trang web của bên thứ ba này để biết thông tin về việc sử dụng cookie của họ.

Phân tích trang web

Trang web này sử dụng Google Analytics sử dụng cookie. Ở cấp độ tổng hợp, cookie lưu trữ thông tin về cách khách truy cập sử dụng trang web, bao gồm số lượng trang được hiển thị, khách truy cập đến từ đâu và số lượt truy cập, để cải thiện trang web và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt. Nếu bạn không chấp nhận cookie, không có thông tin nào được lưu trữ.

Làm cách nào để từ chối và xóa cookie?

Chúng tôi sẽ không sử dụng cookie để thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về khách truy cập.

Tuy nhiên, bạn có thể chọn từ chối hoặc chặn cookie do Trạm bảo hành Hitachi tại Hà Nội hoặc các trang web của bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba nào thiết lập bằng cách thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn – xem “Chức năng trợ giúp” trong trình duyệt của bạn để biết thêm chi tiết.

Xin lưu ý rằng hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie, vì vậy nếu bạn không muốn cookie được sử dụng, bạn có thể cần chủ động xóa hoặc chặn cookie.

Để biết thông tin về việc sử dụng cookie trong trình duyệt điện thoại di động và để biết chi tiết về cách từ chối hoặc xóa những cookie đó, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng điện thoại di động của bạn.

Tuy nhiên, lưu ý rằng nếu bạn từ chối việc sử dụng cookie, bạn vẫn có thể truy cập các trang web của chúng tôi nhưng một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.